Patoloji ve Klinik Laboratuar Ana Bilim Dalı

Patoloji ve Klinik Laboratuar Ana Bilim Dalı, Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezindeki klinik bakım ve temel bilim arasında varlığı gerekli bir köprüdür. MD Anderson’ın Teksas eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için önemi olan hasta bakımında ilerleme, kanseri ve kanserin yanı sıra görülen diğer hastalıkları elimine etme amacında, bu ana bilim dalının çok temel bir rolü vardır.

Bu Ana Bilim Dalı üç klinik ve bir araştırma bölümünü içerir:

 • Patoloji
 • Klinik Laboratuar
 • Hematopatoloji
 • Moleküler Patoloji (araştırma)

Ana Bilim dalı ve Bölümler MD Anderson hastalarına, hastane dışı hastalara ve klinik görevlilerine hizmet eder. Fakülte elemanları programlı ve dallar arası temel, klinik ve intermediyer araştırmalar yaparlar.

Eğitim

Ana Bilim Dalının uzmanlık sonrası onkolojik patoloji fellow’şip programları aşağıdaki sahaları kapsar:

 • Cerrahi patoloji
 • Sitopatoloji
 • Hematopatoloji

Sağlık Bilimleri Okulunda da aşağıdaki dallarda ek eğitim programları sunulur:

 • Tıp Teknolojisi
 • Sitogenetik
 • Sitoteknoloji
 • Histopatoloji

Bina ve Fakülte

Ana Bilim Dalı MD Anderson’ı oluşturan 6 bitişik binanın 11.148m² ‘den fazlasını kaplar. Kadrosunda 75 klinik ve araştırma doktorası yapan fakülte elemanı ve 25 klinik fellow vardır. Fakülte elemanlarının uzmanlıkları bütün onkolojik patoloji, hematopatoloji ve laboratuar dallarının uzmanlıklarını kapsar. Teknik eleman ve sekreteri de içine alan yardımcı eleman sayısı 500’dür. Klinik laboratuarında yılda 4 milyondan fazla test yapılır.

Fakülte elemanları onkolojik patoloji, hematopatoloji ve klinik laboratuar dallarındaki her konuda uzmanlaşmış elemanlardan oluşmuştur. Cerrahi patoloji şu anda, meme, dermatopatoloji, gastrointestinal, genitoüriner, baş ve boyun, Nöropatoloji, sarkoma/bilinmeyen primer tümör, torasik/mediastinal ve hematopatoloji olmak üzere dokuz uzmanlık altı gruba bölünmüştür.

Konsültasyon ve Tanı Hizmetleri

MD Anderson Kanser Merkezine ilk ve ikinci tanı için gönderilen örnekler çalışma yükümüzün %60’ını oluşturur. Başka yerlerde alınmış ve incelenmiş örneklerin tekrar incelenmesinin bakımın kalitesi ve ekonomik açıdan çok önemli olduğu artık bilinen bir konudur.